Suursaadik

Eesti Vabariigi erakorraline ja täievoliline suursaadik Prantsusmaal

CLYDE KULL

Elulookirjeldus

1959, Võru, Eesti

Haridus:
 • 1985 Rahvusvahelised suhted, Moskva Riiklik Rahvusvaheliste Suhete Instituut (MGIMO)
Töökäik:       
 • 1990 Eesti delegatsiooni konsultant läbirääkimistel NSVLiga sõjalis-julgeolekupoliitilistes küsimustes
 • 1985–1991 Üleliidulise Ametiühingute Nõukogu Rahvusvaheliste suhete osakond, Põhjamaade referent
 • 1991–1992 poliitikaosakond, nõunik
 • 1991–1992 Eesti esindaja Viinis CSCE juures, CSBM läbirääkimised
 • 1992–1997 alaline esindus EL juures Brüsselis, suursaadik, alaline esindaja; kaasakrediteeringud Belgias ja Hollandis (1992–1996), Luksemburgis (1993–1996), NATO juures (1994–1996)
 • 1998–1999 asekantsler, välismajanduspoliitika ja konsulaarküsimused
 • 2000–2004 alaline esindus Genfis, suursaadik, alaline esindaja WTO, ÜRO ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide juures
 • 2004–2008 suursaatkond Saksamaal, suursaadik
 • 2008–2010 poliitikadirektori osakond, peadirektor
 • 2010–2011 poliitikaküsimuste asekantsler
 • 2012–2019 alaline esindus ELi juures Brüsselis, esinduse asejuht, suursaadik ja esindaja alaliste esindajate komitees (Coreper I komitees)
 • 2019– suursaatkond Prantsusmaal, suursaadik
Riiklikud teenetemärgid:
 • 2001 Riigivapi V klassi teenetemärk
 • 2018 Riigivapi III klassi teenetemärk
Võõrkeeled:
 • inglise, vene, prantsuse, soome, norra, rootsi, saksa, flaami, taani