Reisimine Prantsusmaale

Prantsusmaale reisimine on üldjuhul ohutu ning probleemivaba.

Alates 2015. aasta novembri rünnakutest on terrorismioht Prantsusmaal püsinud kõrge. Välisministeerium soovitab Prantsusmaale reisides vaadata ohutaseme infot Prantsusmaa Siseministeeriumi kodulehelt. Prantsusmaal toimuvate võimalike streikide ja meeleavalduste ning sellega seotud liikluspiirangute kohta saab informatsiooni nii Pariisi Prefektuuri Facebooki lehelt. Välisministeerium soovitab Prantsusmaale reisides registreerida oma reisi mobiilirakenduses.

Täpsamat inforamtsiooni Prantsusmaale reismise kohta leiab ka Välisministeeriumi nõuandelehelt Reisti Targalt.

Lastega reisimisel:

Kui alaealine laps reisib vaid ühe vanemaga, peab lapsel olema kehtiv isikut tõendav dokument ning teise lapsevanema kirjalik nõusolek. Prantsusmaale reisimisel piisab lapsevanema lihtkirjalikust nõusolekust, millele tuleb lisada koopia teise vanema isikut tõendavast dokumendist. Kui lapsevanemal on erinev perekonnanimi, soovitame kaasa võtta ka koopia lapse sünnitunnistusest, sest praktikas võib selle esitamine olla vajalik, kuigi seadus selleks ei kohusta.

Infoks, et Prantsusmaal on kasutusel selline riigist väljumise nõusolek vorm (AST) : Autorisation de sortie du territoire

Kui alaealine laps reisib üksinda, peab tal kaasas olema isikut tõendav dokument ning hooldusõigust omava lapsevanema kirjalik nõusolek ning koopia nõusoleku allkirjastanud lapsevanema isikut tõendavast dokumendist (pass või isikutunnistus).

Riiki sisenemise tingimused

Eesti kodanik saab Prantsusmaale siseneda kehtiva passi või isikutunnistusega.

Samadel tingimustel võib Eesti kodanik viibida Prantsuse Guajaanas, Réunionis, Martinique’is ja Guadeloupe’is. Viibimine ülemerealadel (Prantsuse Polüneesia, Uus- Kaledoonia, Wallis ja Futuna ning Prantsuse Lõunaalad) ja territoriaalühendustes (Mayotte, Saint-Pierre ja Miquelon) on piiratud ühe kuuga.

Hea teada

Eesti kodanikud, kes soovivad elada Prantsusmaal, peavad oma elukoha registreerima kolme kuu jooksul Prantsusmaale elama asumisest.

Kui te saabute Prantsusmaale töö otsimise eesmärgil, tuleb teil end Töötukassas (Pôle emploi) registreerida. Töökuulutusi ELs vahendab ka võrgustik EURES.

Rohkem infot Prantsusmaale elama asumise ja igapäevaelu kohta võib leida Bienvenue en France  ja Service Public veebilehtedelt.

Arstiabi Prantsusmaal ajutiselt viibides

Eesti Haigekassas kindlustatud inimesed, kes viibivad Prantsusmaal ajutiselt, saavad vajaminevat arstiabi võrdsetel tingimustel selles riigis elavate kindlustatud inimestega. Selleks tuleb taotleda Haigekassast Euroopa ravikindlustuskaart.

Prantsusmaal ei ole arstiabi siiski tasuta – tasuda tuleb patsiendi omavastutustasu, s.o visiiditasu, voodipäevatasu jms Prantsusmaa Haigekassa hinnakirja järgi.

Hädaabi number Prantsusmaal 112. Kiirabi saab Prantsusmaal kutsuda ka numbrilt 15. Politsei hädaabi number 17. Tuletõrje 18.

Õigusabi Prantsusmaal

Eestikeelne info õigusabi võimaluste kohta on leitav Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist.

Liiklus

Alates 1. juulist 2018 kehtib Prantsusmaal maanteedel kiiruspiirang 80 km/h.

Tähelepanu! Pariisis on tööpäevadel kella 8.00-20.00 keelatud liigelda sõidukitel, mis on arvele võetud enne 1. jaanuari 1997 ja diiselsõidukitel, mis on arvele võetud enne 1. juulit 2001. Vaata täpsemalt.

Soovitame jälgida liikluseeskirju. Sõiduautos peab kohustusliku varustuse hulgas olema nii ohukolmnurk kui ka helkurvest. Jälgi liiklusohutusinfot Prantsusmaa teedel.

NB! Saatkond või konsul saab abistada suhtlemisel politseiga, aidata informatsiooni vahendamisel erinevate osapoolte vahel või juhiste andmisel trahvimäärade vaidlustamiseks. Saatkond ega konsul ei saa muuta olematuks fikseeritud liikluseeskirjade rikkumist või Teile määratud trahvimäära.

Prantsusmaal õppimine

Kui te soovite õppida Prantsusmaal, tuleb teil avaldus esitada „Parcoursup“ platvormi kaudu.