Dokumentide tellimine Eestist

Välisriigis elades on isikul võimalik Eesti välisesinduse kaudu tellida Eesti ametiasutuste väljastatavaid dokumente (arhiividokumente jm). Juhime tähelepanu, et mugavam on dokumente tellida posti teel.

NB! Kui te soovite taotleda sünnitõendit, siis palun vaadake PEREKONNASÜNDMUSTE TÕENDID alajaotust.

Arhiivipäringud saab esitada Rahvusarhiivi VAU keskkonna kaudu.

Dokumentide tellimiseks Eesti välisesinduse kaudu tuleb esitada dokumendi tellimistaotlus ning lisaks üks järgnevatest avalduse vormidest (olenevalt dokumendist, mida soovitakse tellida):

  • küsimustik eesti või inglise keeles (arhiividokumentide, tööstaažitõendite jm tellimiseks)

Dokumendi tellimisel tuleb tasuda riigilõiv tellimise teenuse eest 20 eurot ning lisaks vajadusel lõiv dokumendi eest.

Taotluse saab esitada konsulaarasutusele isiklikult või posti teel.

Tellitud dokumentide saabumisel saatkonda võetakse tellijaga ühendust dokumendi tellimistaotlusel näidatud aadressil või telefonil.