Kui vajad võõrsil abi

Kui vajad Prantsusmaal viibides abi, võta palun ühendust Pariisi saatkonnaga telefonil +33 1 56 62 22 17 või aukonsuliga.

Kui vajad abi töövälisel ajal või puhkepäevadel, võta palun ühendust välisministeeriumi valveametnikuga telefonil +372 53 01 9999.

Reisidokumendi kaotus

Kui sa kaotad või sinult varastatakse Prantsusmaal viibides pass või ID-kaart, väljastab konsul sulle tagasipöördumistunnistuse või -loa. Alates 06.01.2020 on riigilõiv kaotatud, varastatud või hävinud dokumendi korral 20 eurot. Kehtivuse kaotanud dokumendi korral on riigilõiv 100 eurot. Tagasipöördumistunnistuse taotlemisel palun esita:

 • 2 dokumendifotot (40×50mm).
 • tagasipöördumistunnistuse taotlusankeet:
  • tagasipöördumistunnistus – PDF, DOC (Eesti kodanikele)
  • tagasipöördumise luba – PDF, DOC  (välismaalase passi omanikele)

Dokumendi taotlemiseks tuleb isiklikult esindusse kohale tulla.

Tagasipöördumistunnistus on mõeldud tagasi pöördumiseks Eestisse – sellega ei saa jätkata pooleliolevat reisi või elada asukohariigis.

Kui reisidokument on kaotsi läinud kuriteo tagajärjel, soovitame juhtumi registreerida kohalikus politseis ning küsida tõendi kuriteost teatamise kohta.

ID-kaardi/elamisloakaardi/digi-ID kaotus:

Kui olete oma ID-kaardi kaotanud, teavitage esimesel võimalusel Politsei- ja Piirivalveameti abiliini numbril +372 677 3377 ning vajadusel paluge oma ID-kaardi sertifikaadid peatada. Seejärel ei ole võimalik kaarti enam elektrooniliselt (nt digitaalse allkirja andmiseks) kasutada.

Edasine sõltub sellest, kas saate kaardi tagasi oma käsutusse (leiate üles) või dokument jääb kadunuks:

 • a) kui leiate kaardi üles, saate peatatud sertifikaadid uuesti aktiveerida. Selleks tuleb isiklikult minna SEB Panga või Swedbanki kontorisse või Politsei- ja Piirivalveameti teenindusse. Sertifikaatide peatatus lõpetatakse ja kaarti saab jälle elektrooniliselt kasutada.
 • b) kui kaart jääbki kadunuks, tuleb Teil võtta ühendust saatkonnaga ning esitada avaldus, mille alusel tunnistatakse kaardil olnud sertifikaadid ja kaart kui füüsiline dokument kehtetuks. Kaardi edasine kasutamine ei ole siis enam võimalik. Seejärel tuleb taotleda juba uus kaart. Kehtetuks tunnistatud isikut tõendavat dokumenti uuesti kehtivaks teha ei saa.

Kui Te esitate isikut tõendava dokumendi kaotsimineku korral saatkonnas taotluse uue dokumendi väljaandmiseks, märkides taotlemise põhjusena kaotsi läinud, hävinud, varastatud, siis tunnistatakse Teie dokument kehtetuks taotluse alusel ning eraldi avaldust dokumendi kehtetuks tunnistamiseks vaja ei ole.

Raha kaotus

 • Raha kaotamisel peaksite abi saamiseks pöörduma lähedaste või sõprade poole.
 • Eesti konsul või aukonsul sellisel juhul Teile raha anda ei saa, kuid konsul aitab teil vajadusel võtta ühendust lähedastega ning nõustab raha ülekannete tegemisel.
 • Raha kaotuse korral on võimalik lähedastel raha saatmiseks hättasattunule kasutada ka rahvusvahelist kiirrahakaardi saatmise teenust, mida pakuvad MoneyGramWestern Union ja Transferwise.
 • Välisesindus saab rahalist abi anda nö tagatise olemasolul, kui vastav summa on lähedaste poolt kantud välisministeeriumi pangaarvele (SWEDBANK: EE122200221006104336, SWIFT/BIC:HABAEE2X, viitenumber 700025262).

Kuriteo ohver

Konsulaarabi andmine kuriteo ohvrile seisneb kannatanule tema õiguste kaitseks vajamineva informatsiooni andmises. Konsul ega aukonsul ei osuta õigusabiteenust, sest kummalgi pole rahvusvahelise tava kohaselt õigust sekkuda kohalikku õigusmõistmise protsessi.

Nii Eesti kui Prantsusmaa on ühinenud vägivallakuritegude ohvritele hüvitiste maksmise Euroopa konventsiooniga (European convention on the compensation of victims of violent crimes, ETS 116). Konventsiooni kohaselt on teise liikmesriigi territooriumil vägivalla/kuriteo ohvriks langenud teise liikmesriigi kodaniku omastel õigus ohvri surma korral taotleda riigilt, kus kuritegu toime pandi, hüvitist matusekulude eest.

Prantsusmaa ohvriabi infoleht ja kontaktid: http://www.france-victimes.fr/

Kinnipidamine kuriteokahtlusega

Välisriigis kinnipidamise korral tuleb meeles pidada, et kinnipeetul on kindlad õigused – peab olema tagatud võimalus võtta ühendust Eesti saatkonnaga Pariisis, samuti peab olema tagatud õigusabi ehk advokaadi teenus ning vajadusel tõlge kinnipeetu jaoks arusaadavasse keelde.

Konsul saab jälgida, et Eesti kodanike kohtlemine kinnipidamisel ning vanglas vastaks rahvusvahelisele tavale. Juhul, kui ilmnevad tõsised kõrvalekaldumised, saab konsul juhtida sellele vastavate ametkondade tähelepanu. Kinnipeetu põhjendatud vajadusel külastab konsul teda vanglas.

Konsul ei saa tasuda kinnipeetu õigusabi, tõlgi või muude teenuste eest. Samuti ei saa konsul olla ise kinnipidamisel või kohtus isiku kaitsjaks. Asukohamaal määratakse kinnipeetule riiklik kaitsja ja kui see kinnipeetut ei rahulda, saab ta palgata endale oma kulul sobivama kaitsja. Ka ei saa konsul nõuda kinnipeetule vanglas paremaid tingimusi, kui on ülejäänutel.

NB! Välismaal viibides tuleb järgida asukohariigi seadusi ja eeskirju. Seaduse mittetundmine ei vabasta karistusest.

Eesti kodaniku surm välisriigis

Eesti kodaniku surmajuhtumi korral informeerivad Prantsusmaa võimud Eesti saatkonda Pariisis. Surmateate lähedastele edastab politsei.

Välismaal toimunud surmajuhtumi korral soovitame ühendust võtta rahvusvahelist matuseteenust pakkuva ettevõttega. Kindlustuse olemasolul tuleks ühendust võtta ka kindlustusega, kus reisikindlustus oli sõlmitud. Põrmu tuhastamise ja transpordiga seonduvad kulud katab kindlustus või selle puudumisel sugulased või lähedased.

Konsul nõustab omakseid põrmu transportimisel asukohariigist Eestisse, mis hõlmab eelkõige vajalike dokumentide väljastamist ning üksikutel juhtudel ka urni või kirstu pitseerimist. Vajadusel vahendab konsul suhtlemist matusebürooga ning suhtleb asukohamaa ametiasutustega.

Kuna välismaal haigestunud inimese või õnnetusjuhtumis vigastatute ravimise ja koju toimetamise kulusid Eesti Haigekassa ega saatkond ei kanna, soovitame kindlasti teha enne reisile minekut reisikindlustuse.