Perekonnasündmuste tõendid

Rahvastikuregistri väljavõte

Kui on vaja tõendada perekonnaseisu, sündi, abielu, abielulahutust, soovitame tellida Eesti Rahvastikuregistri prantsuskeelse väljavõtte vajalike andmetega. Nimemuutuse kohta soovitame taotleda konsuli tõendi. Prantsuskeelne väljavõte on Prantsusmaal kehtiv ilma apostillita.

Väljavõtte saamiseks esitage

 • avaldus allkirjastatuna omakäeliselt või digitaalselt;
 • koopia passist või ID-kaardist;
 • riigilõivu (20 eurot) maksekviitung.
 • Kui soovite tõendit kätte saada posti teel, siis palun maksta saatkonna prantsuse kontole tähitud posti tasu 6 eurot (NB! ERALDI riigilõivust). Kehtib ka võimalus dokumentidele saatkonda ise järgi tulla.

Abieluvõime tõend

Palun täpsustage nõutavate dokumentide loetelu Prantsusmaal selle asutusega, kus te soovite oma abielu sõlmida.

Abieluvõimetõendi saamiseks esitage

 • taotlus
 • enda ja (abi)kaasa dokumendi koopia
 • riigilõivu (20€) maksekviitung.

Selgitus Eesti perekonnaseisutõendite kohta (kui teilt küsitakse originaali ja selle tõlget)

Konsuli tõend
certificat de coutume

Saatkonna konsul saab anda erinevaid tõendeid, millega kinnitada erinevaid fakte või talle teadaolevaid asjaolusid, tuginedes Eesti rahvastikuregistri või muude Eesti riiklike registrite andmetele, ametlikule või dokumentaalselt tõendatavale teabele. Nii saab Prantsuse ametiasutustele tõendada näiteks isiku perekonnaseisu, juhtimisõiguse olemasolu, abieluvõimet, vms. Enne tõendi taotlemist peaks selgitama, mida tõendada soovitakse: kui tõend on vajalik ametlikus asjaajamises, peaks tõendi sisu selgitamiseks pöörduma seda nõudva ametiasutuse poole.

Konsuli tõendi saamiseks esitage

Saatkonna konsul saab anda erinevaid tõendeid, millega kinnitada erinevaid fakte või talle teadaolevaid asjaolusid, tuginedes Eesti rahvastikuregistri või muude Eesti riiklike registrite andmetele, ametlikule või dokumentaalselt tõendatavale teabele. Nii saab Prantsuse ametiasutustele tõendada näiteks isiku perekonnaseisu, juhtimisõiguse olemasolu, abieluvõimet, karistamatust vms.

Tähelepanu

 • Väljavõtte väljastamine võib takerduda, kui isikuandmed Eesti rahvastikuregistris on puudulikud (näiteks puudub perekonnaseis või perekonnasündmuse dokument) või ebakorrektsed (näiteks on vananenud elukohaandmed). Sellisel juhul ei saa väljavõtet väljastada enne, kui isikuandmed rahvastikuregistris on korrastatud.
 • CIEC tõendeid väljastatakse vaid Eestis (Vt lisateave).Vajadusel saab dokumendi tellida saatkonna vahendusel.
 • Rahvastikuregistri väljavõte ja/või tõend väljastatakse teile postiga või isiklikult saatkonnas.
 • Väljavõtteid ei saadeta tellijale e-posti teel krüpteeritult. Saatkond saadab dokumendi tavapostiga. Kui soovite kiir- või tähitud postiga saatmist, palume saatkonda edastada ka kohaselt margistatud ja õige aadressiga ümbriku.

Avalduste näidised

 • avaldus elukohatõendi / rahvastikuregistri väljavõtte väljastamiseks
 • juhtimisõiguse tõend
 • Karistusregister väljastab karistusregistri tõendi elektrooniliselt või posti teel. Infopäring karistusregistrist enda kohta on kord aastas tasuta. Karistusregistrist saab küsida rahvusvahelist vormi, mis ei vaja lisatõlget. Kui on siiski vaja lisaks konsuli tõendit, peab Karistusregister tõendi saatma otse saatkonda.