Tõestamistoimingud ja dokumentide legaliseerimine

Pariisi Suursaatkonna konsulaartalituses tõestamistoiminguid ei tehta. Konsulil on õigus kinnitada isiku taotlusel allkirja või ärakirja õigsust. Selleks palume saata eelnevalt konsulaartalitusse e-kirja [email protected].

Notariaalselt tõestatud volikirja tegemiseks saab pöörduda Prantsusmaa notari poole. Asjakohast teavet leiate Prantsusmaa notarite ametlikult veebilehelt.

19. septembril 2013 jõustus Eesti suhtes Brüsseli 1987. aasta Euroopa ühenduse liikmesriikide dokumentide legaliseerimisest loobumise konventsioon ning alates sellest kuupäevast ei vaja Eestis väljastatud avalikud dokumendid, mida soovitakse kasutada Prantsusmaal, täiendavat kinnitamist apostille’ga. Samuti tunnustatakse Prantsusmaal väljastatud avalikke dokumente Eestis täiendavate formaalsusteta.

Avalik dokument Brüsseli konventsiooni tähenduses on: kohtu või kohtuga seotud dokument; haldusdokument, mille all tuleb mõista diplomeid, tõendeid, teatisi, perekonnaseisudokumente ja muid sarnaseid dokumente; notariaaldokument; notariaalsed või ametlikud koopiate ja allkirjade ehtsuse kinnitused. Konventsiooni kohaldatakse ka varasemalt välja antud avalikele dokumentidele. Kui te soovite avalikku dokumenti kasutada riigis, mis ei ole ühinenud Välisriigi avaliku dokumendi legaliseerimise nõude tühistamise konventsiooniga või riigis, millega Eesti ei ole sõlminud õigusabilepingut, tuleb avalik dokument legaliseerida. Legaliseerimise kohta täpsemalt saate lugeda Välisministeeriumi veebilehelt.