Majandussuhted

Eesti ja Prantsusmaa kaubavahetuskäive on viimastel aastatel kasvanud ning ulatus 2020. aastal 573,1 mln euroni (eksport 261,7 mln eurot, import 311,4 mln eurot). Peamiste kaubavahetuspartnerite seas oli Prantsusmaa 2020. a 12. kohal. Prantsusmaale eksporditakse peamiselt puiduga seotud tooteid (puit, mööbel, puitmajad), masinaid ja mehaanilisi seadmeid, elektriseadmeid; keemiatööstuse ja sellega seotud tööstusharude tooteid (nt. väetised); ka maismaatranspordivahendeid, v.a raudteeveerem ja trammid. Imporditakse mootorsõidukeid, mehaanilisi masinaid, elektriseadmeid, jooke/alkohole/äädikat jne.

Teenuste eksport Prantsusmaale oli 2020. aastal 108,1 mln eurot, import 79,7 mln eurot (vrd. 2019. aastal eksport 130,3 mln eurot ja import 110,8 mln eurot).

Kaubavahetus

Eesti-Prantsusmaa kaubavahetus 2015-2020 (mln eurot):

Aasta Eksport Osakaal Import Osakaal Käive Osakaal
2015 221.9 1.9% 222.9 1.7% 444.8 1.8%
2016 198.6 1.7% 281.1 2.1% 479.9 1.9%
2017 258.6 2.0% 328.7 2.2% 586.9 2.1%
2018 305.3 2,1% 327,3 2,0% 633,0 2,1%
2019 309.1 2.1% 352.6 2,2% 661.7 2,2%
2020 261.7 1,8% 311.4 2,1% 573.1 1.9%

Allikas: Statistikaamet

Otseinvesteeringud

Prantsusmaa investeeringute maht Eestis on kasvanud: 31.12.2020 seisuga 455,2 mln eurot, mis teeb Prantsusmaast otseinvesteeringute mahult 13. riigi, kes panustab Eesti majandusse. Eesti otseinvesteeringud Prantsusmaal sama seisuga (31.12.2020): 69,0 mln eurot, mis teeb Prantsusmaast 16. riigi otseinvesteeringute mahult, kuhu Eesti välisinvesteerib. September 2020 seisuga oli registreeritud 743 Prantsusmaa osalusega Eesti ettevõtet.

Allikas: Eesti pank

Turism

Prantsusmaalt pärit turistide arv kasvas iga aastaga, kuid COVID-19 tõttu olukord muutus. 2018. a mitteresidentide külastuste koguarv 84 300, 2019. a üle 88 000, 2020. a 17 293 (COVID-19 tõttu).