Majandussuhted

Prantsusmaa ja Eesti majandussuhted arenevad stabiilselt. Eesti ja Prantsusmaa kaubavahetuskäive on viimasel kolmel aastal kasvanud ning ulatus 2017. aastal 590 mln euroni (+22,9% vrd 2016. a). Peamiste kaubavahetuspartnerite hulgas oli Prantsusmaa 2017. a 13. kohal; ekspordipartnerite seas samuti 13. kohal (+31% vrd 2016. a). Eesti päritolu* kaupade eksport Prantsusmaale on neljal viimasel aastal olnud ca 75%. Ekspordi kasvu tingis eelkõige masinate ja seadmete (+25 mln eurot), keemiatoodete (+19 mln eurot) ja puidu (+15 mln eurot) suurenenud väljavedu.  Impordipartnerite hulgas oli Prantsusmaa 2017. a 12. kohal, import kasvas vrd 2016. a 17%. Impordi kasvu vedasid ennekõike keemiatooted (+76 mln eurot) ja transpordivahendid (+26 mln eurot).

* Päritoluriik on riik, kus kaup toodeti. Kaup, mille tootmisega on seotud kaks või enam riiki, pärineb sellest riigist, kus kaupa viimati oluliselt või majanduslikult põhjendatult töödeldi.

Kaubavahetus

Eesti-Prantsusmaa kaubavahetus 2012-2017 (mln eurot):

Aasta Eksport Osakaal Import Osakaal Käive Osakaal
2012 168.4 1.4% 255.8 1.8% 424.2 1.6%
2013 198.1 1.6% 284.9 2.1% 483.1 1.8%
2014 199.9 1.7% 263.9 1.9% 463.9 1.8%
2015 221.9 1.9% 222.9 1.7% 444.8 1.8%
2016 198.6 1.7% 281.2 2.1% 479.8 1.9%
2017 260.5 2.0% 329.1 2.2% 589.6 2.1%

Allikas: Statistikaamet www.stat.ee

Prantsusmaale eksporditakse peamiselt masinaid ja seadmeid (telefonid, elektrilised lülitusseadmed ja katkestid; puldid ja paneelid, monitorid; eriotstarbelised seadmed ja mehhanismid) (osakaal 2017. a ekspordis 23%). Teiseks suurimaks ekspordiartikliks on puittooted (pikikiudu saetud või lõhestatud ja spoonihööveldatud puit, puidust tisleri- ja puusepatooted, puit pidevprofiiliga) (16%). Veel eksporditakse keemiatooteid (väetised, aknakitt ja pookvaha ning muud mastiksid; kosmeetika- ja jumestustooted) (12%) ja muid tööstustooteid (puitmajad, mööbel ja sinna juurde kuuluvad lisandid) (11%).
Prantsusmaalt imporditakse peamiselt transpordivahendeid (osakaal 2017. a impordis 25%), masinaid ja seadmeid (19%), keemiatooteid (14%) ning toidukaupu ja jooke (13%).

Investeeringud

Eesti Panga andmetel (30.09.2018 seisuga) oli Prantsusmaa Eesti välisinvestorite pingereas 11. kohal mahuga 426 mln eurot (osatähtsus 2%) (aastane muutus +23% ehk ligi 80 mln eurot). Investeeritud on peamiselt kinnisvarasse 23%, kutse-, teadus- ja tehnikaalasesse tegevusse 18% ning töötlevasse tööstusse 15%.

Eesti otseinvesteeringud Prantsusmaale olid sama seisuga 61 mln eurot, mis moodustas 0,9% Eesti koguinvesteeringutest välisriikides (16. koht) (aastane muutus +31% ehk ligi 14 mln eurot). Investeeritud on töötlevasse tööstusse, hulgi- ja jaekaubandusse, info ja side sektorisse, finants- ja kindlustustegevusse, kinnisvarasse ning kutse-, teadus- ja tehnikaalasesse tegevusse.