Majandussuhted

Kaubavahetus

Eesti ja Prantsusmaa kaubavahetus moodustas 2022. aastal 791,1 miljonit eurot ehk 1,7 % kogu kaubavahetusest ning andis riikide järjestuses 15. koha.

Eesti eksportis Prantsusmaale 2022. aastal kaupu 378,8 miljoni euro väärtuses, mis tegi 1,8 % kogu ekspordist. Seega on Eesti 14. ekspordipartner. Aastal varem oli eksport 354,2 miljonit eurot (aastane tõus 6,9%). Peamiselt eksporditi 2022. aastal Prantsusmaale puitu ja puittooteid (23,9%), masinaid ja mehaanilisi seadmeid (20,6%) ja keemiatööstuse tooteid (13%).

Eesti importis Prantsusmaalt 2022. aastal kaupu 412,3 miljoni euro väärtuses, mis tegi 1,7% kogu kaupade impordist. Seega on Prantsusmaa 13. impordipartner Eestile. Aasta varem oli import 376 miljonit eurot (aastane kasv 9,7%).

Eesti-Prantsusmaa kaubavahetus 2019-2023 kaks kuud (eurot):

Aasta Eksport Import
2019 309 039 787 351 831 517
2020 261 985 637 312 743 217
2021 354 207 032 375 960 181
2022 378 787 947 412 295 663
2023 kaks kuud 59 893 210 77 736 159

Allikas: Statistikaamet

Teenuste eksport moodustas 2021. aastal 229,8 miljonit eurot ja aasta varem 147,3 miljonit eurot (aastane kasv 56%).

Teenuste import moodustas 2022. aastal 227,5 miljonit eurot ja aasta varem oli import 94,7 miljonit eurot (aastane kasv 140,2%)

Otseinvesteeringud

Prantsusmaa otseinvesteeringute maht Eestisse  (seisuga 31.12.2022.a ) on 866 miljonit eurot, mis on 3,6% kogu otseinvesteeringutest Eestisse. Kõige suuremad investeeringud on tehtud info ja side valdkonda, väärtuses 198 miljonit eurot (juunikuu seisuga oli 498 miljonit eurot), 254 miljonit eurot on investeeritud kinnisvaralasesse tegevusse ja 145 miljonit eurot on investeeritud hulgi- ja jaekaubandusse.

Eesti otseinvesteeringute maht on 84 miljonit eurot, mis on 0,7 % kogu Eesti investeeringutest välismaale. Kõige suurem investeering on tehtud 50 miljoni euro vaatuses määramata sektorisse ja 20 miljonit on investeeritud kinnisvara alasesse tegevusse

Allikas: Eesti pank

Turism

Prantsuse residendid tegid Eestisse 2022. aastal 53 513 külastust, millest 38 828 olid mitmepäevased. Aasta varem oli külastuste koguarv 33 948 (aastane kasv 57,6%).

Eesti residendid tegid Prantsusmaale 2022. aastal kokku 81 742 külastust, millest 76 139 olid mitmepäevased. Aasta varem oli külastuste arv Prantsusmaale 28 215 (aastane kasv 189,7%).