Kaitsekoostöö

Peale üldiste raamlepingute ja tiheda koostöö NATO-s ja Euroopa Liidu julgeoleku ja kaitsepoliitika vallas on Eesti ja Prantsusmaa 2011.a. sõlminud valitsustevahelise kaitsealase koostöölepingu.

Viimastel aastatel on märkimisväärselt intensiivistunud Eesti ja Prantsusmaa vaheline kaitse- ja julgeolekuolekualane koostöö, samuti küberkoostöö. Eesti peab Prantsusmaaga regulaarselt erinevaid julgeolekupoliitilisi konsultatsioone.

  • 2016. aasta NATO Varssavi tippkohtumisel teatas Prantsusmaa, et osaleb suurendatud liitlaste kohalolekus NATO idatiival, NATO enhanced Forward Presence (eFP) raames.
  • Prantsusmaa osales eFP-s Eestis 2017.aastal koostöös Ühendkuningriigiga ja tuleb uuesti Eestisse 2019.aasta kevadel.
  • Prantsusmaa on üks olulisemaid NATO poolt korraldatava Balti riikide õhuturbe missiooni toetajaid. Balti õhuturbes on Prantsusmaa osalenud alates 2007. aastast ning 2018. aastal toetati õhuturvet esmakordselt Eestis asuvast Ämari lennubaasist.
  • Prantsusmaa on osalenud paljudes Balti riikide kaitsealase abistamise projektides, nagu BALTRON ning BALTSEA ja on toetanud ka prantsuse keele õpet Eesti Kaitsejõududes. Prantsusmaa on Eestile üks tähtsamaid hankepartnereid.

Eesti ja Prantsusmaa on teinud ja teevad ka täna tihedat koostöö ka sõjaliste missioonide ja operatsioonide raames:

  • 2011-2013. aastal paiknes Eesti laevakaitsemeeskond (Vessel Protection Detachment) eri rotatsioonidega Prantsusmaa laeval. Koostöö EL missioonide raames suurenes veelgi
  • 2014. aastal, kui Eesti 50-meheline kontingent panustas Kesk-Aafrika Vabariigis Banguis EUFOR RCA koosseisu.
  • 2015. aastata Pariisi terrorirünnakute järgselt Lissaboni leppe artikkel 42.7 alusel esitatud FR abipalve peale suurendas Eesti oma osalust EUTM Malis missioonis.

Tänane operatsioonide alane koostöö leiab aset peamiselt Malis – mõlemad osalised rahutagamismissioonil (MINUSMA) kui ka EL väljaõppemissionil (EUTM).

2018. aasta augustis liitus Eesti esimese riigina Prantsusmaa poolt juhitud operatsiooniga Barkhane Malis. Eesti 50-mehelise suurune kontingent teostab operatsiooni Barkhane raames peamiselt väekaitse ülesandeid.

Headest kahepoolsetest suhetest räägib ka asjaolu, et Eesti kutsuti ainsa Kesk- ja Ida-Euroopa riigina liituma European Intervention Initiative (EI2) ehk Euroopa valmidusalgatusega.

Tihe koostöö käib ka küberkaitse valdkonnas. Seda ilmestab kõige paremini 2016.a. sõlmitud küberkaitsealase tehnilise koostöö lepe, mille alusel suurendatakse infovahetust küberkaitse teemadel. Sarnase leppe on Prantsusmaa sõlminud lisaks Eestile vaid USA ja Suurbritanniaga.

Teadusasutuste ja väikeettevõtete vahelise koostöö suurendamiseks sõlmiti 2018. a vastastikuse koostöö raamleping Eesti Kaitsetööstuse Liidu ja Prantsuse Bretagne’i piirkonnas asuva Pôle d’excellence cyber vahel.