Oluline Covid-19 reisiinfo

12.10-18.10.2020 on Prantsusmaalt Eestisse saabunutel kohustus jääda 14 päevaks karantiini oma elukohas või püsivas viibimiskohas. Reisimisel Eestist Prantsusmaale piiranguid ei ole.

Liikumisvabaduse piirang tähendab seda, et inimene on 14 päeva alates Eestisse saabumisest kohustatud hoiduma mittehädavajalikest kontaktidest ja võib oma elukohast või püsivast viibimiskohast lahkuda üksnes arsti juurde minemiseks, toidu, esmatarbekaupade ja ravimite ostmiseks või hädajuhtumil.

Alates 1.09.2020 on võimalus negatiivse COVID-19 testitulemuse korral riskiriikidest (nakatumiskordaja üle 50 ja punasega tähistatud või riigid, mida pole nimekirjades eraldi mainitud https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-karantiininouete-kohta-euroopast-saabujatele) tulles minna tööle juhul, kui see on vältimatult vajalik ning riiki saabumisel tehakse viivitamatult viiruse test ja testi tulemus on negatiivne. Kuni testi tulemuse teadasaamiseni peab inimene vältima täielikult kontakte teiste isikutega. Negatiivse testitulemuse korral tuleb seitse esimest päeva oma liikumisvabadust piirata ehk äärmise vajaduse korral võib käia küll tööl ja näiteks poes, kuid vältida tuleb mittevajalikke kontakte. Mitte varem kui 7 päeva pärast esimese testi tulemuse saamist tuleb teha teine test ning kui ka see on negatiivne, saab jätkata tavapärast elu. See tähendab, et inimesele ei rakendu pärast kahte negatiivset testi 14-päevane liikumisvabaduse piirang. Kui riskiriikidest tulija teste ei tee peab ta 14 päeva oma liikumisvabadust piirama.

Koroonaviirusesse nakatunute suhtarvude andmed vaadatakse üle iga nädal ning järgnevast nädalast kehtima hakkava, piirangute alla jäävate riikide nimekiri avaldatakse reedeti välisministeeriumi kodulehel.

Lisainfo: