Välisminister Eva-Maria Liimets ja Prantsusmaa välisminister Jean-Yves Le Drian allkirjastasid Pariisis strateegilise partnerluse tegevuskava

Välisminister Eva-Maria Liimets kohtus täna, 9. juunil Pariisis Prantsusmaa välisministri Jean-Yves Le Drianiga. Kohtumise põhirõhk oli Eesti ja Prantsusmaa kahepoolsetel suhetel, samuti oli päevakorras eelseisva NATO tippkohtumisega seonduv ja aktuaalsed küsimused Euroopa Liidus, sealhulgas julgeolekuolukord Euroopa regioonis. Kohtumisel allkirjastati Eesti ja Prantsusmaa strateegilise partnerluse tegevuskava.

Tänavu tähistavad Eesti ja Prantsusmaa diplomaatiliste suhete loomise sajandat aastapäeva. „Head suhted Prantsusmaa kui Euroopa ühe mõjukaima riigi ja ÜRO Julgeolekunõukogu alalise liikmega on meile väga olulised, pidades silmas ka seda, et Prantsusmaa on 2022. aasta esimesel poolel EL Nõukogu eesistuja,“ ütles välisminister. „Eesti ja Prantsusmaa suhted on aasta-aastalt üha tihenenud, hõlmates tänaseks väga laia valdkondade spektrit alates kaitsekoostööst kuni digimajanduse, küberjulgeoleku ja teaduskoostööni.“

„Eelseisvast NATO tippkohtumisest rääkides rõhutasin transatlantilise ühtsuse ja liitlaste solidaarsuse tähtsust, arutasime ühiseid väljavaateid NATO ja EL koostöö tihendamiseks, samuti Euroopa Liidu strateegilise kompassi väljatöötamise protsessi,“ sõnas välisminister. „Tihe kaitsekoostöö on jätkuvalt Eesti-Prantsusmaa suhete üheks alustalaks, sellele lisaks on meie riigid seisnud ÜRO Julgeolekunõukogus üheskoos selle eest, et Euroopa hääl globaalse diplomaatia areenil kõlaks tugeva ja ühtsena, aidates seeläbi leevendada ja ära hoida konflikte.“

Kohtumisel käsitleti ka olukorda Valgevenes, Ukrainas ja Venemaal. „Jätkuv ebastabiilsus regioonis häirib rahumeelset arengut ja koostööd. Sellel kõigel on negatiivne mõju Euroopa julgeolekule laiemalt. Mul on hea meel, et saime koos Prantsusmaaga tõstatada Valgevene teema 26. mail ÜRO Julgeolekunõukogus,“ ütles välisminister. „Samuti on väga oluline jätkata piirkonna riikide toetamist nende püüdlustel demokraatlike ja õigusriigi reformide elluviimisel ning hoida neid väärtuseid kandvate organisatsioonide uksed avatud.“

Välisminister tänas oma kolleegi Prantsusmaa jätkuvalt tugeva panuse eest Balti õhuturbesse ja eFP-sse. Samuti märkis ta Prantsusmaa juhitava terrorismivastase operatsiooni Barkhane olulisust Saheli piirkonna riikide stabiilsuse toetamisel ja julgeolekuriskide vähendamisel ning kinnitas Eesti jätkuvat valmisolekut osaleda ühistel sõjalistel missioonidel.

Ministrid allkirjastasid kohtumisel Eesti ja Prantsusmaa kahepoolse strateegilise partnerluse tegevuskava aastateks 2021–2025. Tegevuskava keskendub Eesti ja Prantsusmaa suhete arendamisele 2020. aasta sügisel valitsusjuhtide poolt allkirjastatud strateegilise partnerluse deklaratsioonis välja toodud valdkondades: olulisel kohal on koostöö kaitse- ja julgeoleku valdkonnas, selle kõrval samaväärsena ka digi- ja küberkoostöö, hariduskoostöö ning majandus- ja kultuurisuhtluse tihendamine.

Välisministril oli täna ka tutvumiskohtumine OECD uue peasekretäri Mathias Cormanniga, kus kinnitati huvi tihedaks koostööks ja ühiseks panustamiseks maailmamajanduse arengut toetavates valdkondades.

Fotod Välisministeeriumi fotogaleriis (autor Judith Litvine/MEAE)